Ali ste vedeli? Did you know?

0

 • Did you know the Hawaiian alphabet has 13 letters?
 • Ali ste vedeli da ima HAVAJSKA 13 črk?
 • Did you know ‘Topolino’ is the name for Mickey Mouse Italy?
 • Ali ste vedel, da je Topolino ime Miki Miške v Itaiji?
 • Did you know Perth is Australia’s windiest city?
 • Ali ste vedeli, da je Pertj najbolj vetrovno mesto v Avstraliji?
 • Did you know Switzerland eats the most chocolate equating to 10 kilos per person per year?
 • Ali ste vedeli, da Švicarji pojejo največ čokolade, 10 kg na osebo letno?

 • Did you know the only continent with no active volcanoes is Australia?
 • Ali ste vedeli, da je edini continent brez aktivnih vulkanov Avstralija?
 • Did you know the longest street in the world is Yonge street in Toronto Canada measuring 1,896 km (1,178 miles)?
 • Ali ste vedeli, da je najdaljša ulica Yonge street v Toronto Canada in meri 1,896km?
 • Did you know the croissant was invented in Austria?
 • Ali ste vedeli, da izvira croisant iz Avstrije?
 • Did you know in eastern Africa you can buy beer brewed from bananas?
 • Ali ste vedeli , da lahko v vzhodni Afriki kupite pivo varjeno iz banan?
 • Did you know African Grey Parrots have vocabularies of over 200 words?
 • Ali ste vedeli, da ima Afriški  Sivi papagaj v svojem besednjaku preko 200 besed?

 • Did you know Australia was originally called New Holland?
 • Ali ste vedeli, da se je Avstralija v originalu imenovala Nova Holandija?
 • Did you know hippopotamuses have killed more people in Africa than any other animal?
 • Ali ste vedeli, da je nilski konj ubil več ljudi v Afriki kot katera koli druga žival?
 • Did you know the coins thrown into the Trevi fountain in Italy are collected for charity?
 • Ali ste vedeli, da se kovanci iz fontane The Trevi zbirajo za humanitarno pomoč?
 • Did you know french fries are originally from Belgium?
 • Ali ste vedeli, da ocvrt krompirček v orginalu izvira iz Belgije?
 • Did you know the first sailing boats were built in Egypt?
 • Ali ste vedeli, da prve jadrnice izvirajo iz Egipta? 

 

VEČ ZANIMIVIH DEJSTEV PA NAJDETE NA POVEZAVI SPODAJ:

https://www.did-you-knows.com/did-you-know-facts/countries.php