Preverili smo trenutno veljavna pravila za prehajanje meje med Slovenijo in Hrvaško in izjeme, katerim je omogočen lažji prestop meje. Ponovno je omogočen izstop iz Slovenije za vse potnike, vstop na Hrvaško je omogočen tudi s hitrim testom, pri povratku v Slovenijo pa je potrebno imeti PCR test oz. potrdila o prebolelosti ali cepljenju.

Izstop iz Slovenije po novem dovoljen vsem osebam
Vlada je konec marca sprejela odlok in z njim dovolila izstop iz države le osebam, ki so prebolele covid-19 ali so že bile cepljene ter določenim izjemam.
Ustavno sodišče je v četrtek, 9. aprila, zadržalo izvajanje 11. člena odloka, tako da je sedaj izstop zopet omogočen vsem osebam brez posebnih potrdil.

Vstop na Hrvaško – potreben test, potrdilo o prebolelosti ali cepljenju
Hrvaška je sprejela nov odlok, ki je pričel veljati 1. 4. in omogoča vstop tudi z negativnim hitrim ali PCR testom, potrdilom o prebolelosti ali cepljenju. Otroci mlajši od 7 let pa po novem sodijo med izjeme.

Hrvaška od potnikov iz Slovenije zahteva:

> negativni hitri antigenski test – max. 48 ur od odvzema brisa (priznajo se testi narejeni v EU). V primeru, da bo oseba na Hrvaškem ostala več kot 10 dni, mora do desetega dne od izdaje prvega testa ponovno narediti hitri test. Za dokaz je priporočljivo potrdilo o negativnem testu narejenem v Sloveniji natisniti iz zdravstvenega sistema eZdravje (potrebujete digitalno potrdilo)
> negativni PCR test – max. 48 ur od odvzema brisa
> potrdilo o cepljenju – veljajo vsa cepiva in sicer 14 dni po drugem cepljenju oz. v primeru, da gre za cepivo, ki se cepi samo enkrat, velja potrdilo 14 dni po prvem cepljenju. (v primeru prejetja samo prvega odmerka cepiva AstraZeneca, ko Slovenija omogoča prehod meje po 21ih dneh, je mogoč vstop na Hrvaško samo z dodatnim negativnim hitrim ali PCR testom.)
> potrdilo o prebolelem covid-19 – lahko je potrdilo o pozitivnem PCR ali hitrem testu ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 – vse oblike teh potrdil morajo biti starejše od 11 dni in ne več kot 180 dni. (potrdilo o protitelesih ni več dovolj za prestop meje)
> potniki iz EU lahko vstopijo tudi brez testa ali dodatnega potrdila, vendar se jim v tem primeru odredi 10 dnevna karantena, ki jo lahko skrajšajo z negativnim hitrim ali PCR testom.
Otroci mlajši od 7 let sodijo med izjeme, vendar le v primeru, ko imajo starši ali skrbniki ustrezna potrdila za vstop brez karantene.
Izjeme za vstop brez testa ali karantene so potniki v tranzitu (max. 12 ur), čezmejni delavci, šolarji, nujni družinski stiki, nujni zdravstveni posegi, nujni poslovni razlogi (obvezno povabilo za sestanek na Hrvaškem), delavci v kritični infrastrukturi npr. zdravstvo, policisti, vojska, civilna zaščita, pomorci in prevozniki.
Potrebni dokumenti za vrnitev v Slovenijo
Hrvaška je še vedno na slovenskem rdečem seznamu in od ponedeljka, 12.4., veljajo nekoliko spremenjeni ukrepi za vrnitev v Slovenijo. S hitrim testom še vedno ni možna vrnitev brez karantene, so pa med izjemami ponovno tudi otroci, ki še niso dopolnili 15 let. Če otroci potujejo z ožjimi družinskim članom, ki ni napoten v karanteno, lahko vstopijo brez dodatnega testiranja.
Za lastnike nepremičnin so zopet med izjemo vzdrževalna dela do 12 ur, vendar je potrebno imeti 7 dnevni negativni hitri ali PCR test.

Povratek v Slovenijo je možen brez karantene v primerih:

– negativni PCR test, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa in je lahko narejen v EU ali državah schengna, Veliki Britaniji ali ZDA
– potrdilo pozitivnem rezultatu PCR testa, ki je starejše od 21 dni in ne več kot 6 mesecev (iz EU držav), ali potrdilo zdravnika (samo iz EU, schengna, VB ali ZDA), da je oseba prebolela covid-19 in od simptomov ni minilo več kot 6 mesecev
– dokazilo o cepljenju zoper covid-19 s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni ali cepiva Vaccine Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.
Če oseba pri vstopu v Slovenijo nima ustreznega potrdila ali ne sodi med spodnje izjeme, se jo napoti v 10 dnevno karanteno., ki je ni mogoče predčasno odpraviti s testiranjem.

Izjeme za vstop brez karantene in PCR testa:

– oseba v tranzitu čez Slovenijo max. 6 ur oz. za tovorni promet max. 8 ur
– otrok, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo;
– oseba, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje
– oseba, napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega
– oseba z diplomatskim potnim listom ali tujega varnostnega organa npr. policija, pravosodje ali pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača z misije ali pripadniku služb zaščite in reševanja za humanitarne prevoze in repevanje in se vračajo v 24 urah
– oseba, ki je bila iz tujine pripeljana z reševalnim vozilom
– pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini (taka oseba mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ob prihodu v Slovenijo, pogoje za osamitev ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec);
– osebi, ki še ni dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo ali izobraževanje
– dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje;.
Izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo 7-dnevnega negativnega PCR ali hitrega HAG testa
Vstop v Slovenijo se s 7 dnevnim negativnim testom dovoli:
– čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje ali je napoten na delo v eno od držav EU ali schengna (ustrezna dokazila) in se vrača v 5 dneh po prehodu meje
– osebi, ki je dopolnila 15 let in dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji, EU ali schengnu
– osebi, ki prevaža otroke čez mejo zaradi izobraževanja in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu
– osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj
– državljanu EU ali schengna, ki prihaja iz druge članice EU ali schengna, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 12 urah po prehodu meje.

Vsem potnikom še naprej svetujemo predhodno napoved prihoda prek aplikacije https://entercroatia.mup.hr/.

 

Vse ažurne informacije pa lahko najdete na https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210 ali na https://croatia.hr/sl-SI/coronavirus-2019-ncov-q-and-a