Organizator

Sodelovanje v nagradni igri „Osvoji brezplačni najem avtodoma“ (v nadaljevanju sodelovanje v nagradni igri) poteka v organizaciji turistične agencije EJA, turizem in storitve d.o.o. (v nadaljevanju organizator).

Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja.

Namen

Namen nagradne igre je promocija turistične agencije EJA, turizem in storitve d.o.o. i njene ponudbe.

Trajanje

Nagradna igra traja od 3. 7. 2020 do vključno 31. 8. 2020. – PODAJŠANO!
Nagrade so unovčljive samo za nove rezervacije narejene do 31.9.2020. -PODAJŠANO!

Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki, ki se strinjajo s temi splošnimi pogoji sodelovanja.

Sodelujoči je lahko vsaka fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@eja.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

Potek nagradne igre

Po obisku spletne strani www.eja.si se prikaže kolo sreče. Prikaz nagradne igre je za posameznega obiskovalca številčno omejen. Nagradna igra obiskovalca povabi k sodelovanju na način, da vpiše podatke »Ime in Priimek« ter svoj »E-poštni naslov« in zavrti kolo sreče.

Vsak udeleženec lahko pod vpisanimi podatki zavrti kolo sreče le enkrat. V kolikor kolo sreče zavrti večkrat se šteje dobitek, ki ga je dobil prvič. Ko se zavrti krog so možni naslednji zadetki:

 • Darilni bon 10€ – (za rezervacije v vrednosti najmanj 200€)
 • Darilni bon 20€ – (za rezervacije v vrednosti najmanj 500€)
 • Darilni bon 30€ – (za rezervacije v vrednosti najmanj 750€)
 • Darilni bon 50€ – (za rezervacije v vrednosti najmanj 1000€)
 • Več sreče prihodnjič

Vsi udeleženci nagradne igre pa bodo ne glede na zadetek sodelovali še v glavnem žrebu za glavno nagrado:

Brezplačni najem avtodoma od petka do nedelje (v terminu, ki ga je predhodno potrebno uskladiti z organizatorjem nagradne igre).

Prav tako bo organizator v glavnem žrebu po svoji presoji podelil nekaj ostalih nagrad: kopalne karte, vstopnice za Pustolovski park, praktične nagrade…

Določitev nagrajencev

Žreb se bo izvedel na način, da se bo številčno zaporedno označilo vse sodelujoče, pri čemer se bodo izločili morebitni duplikati, nato pa se bo s pomočjo naključnega spletnega generatorja RANDOM.ORG izžrebala ena od zaporednih števil. S pomočjo izžrebanega števila se ugotovi nagrajenca glavne nagrade in ostalih nagrad, ki jih bo organizator po svoji presoji podeljeval v zaključnem žrebu.

Zapisniki o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu in shranijo na sedežu organizatorja. Komisijo sestavljajo 2 predstavnika organizatorja in 1 predstavnik izvajalca, ki skrbi za tehnično izvedbo nagradne igre.

Nagrade

V nagradni igri bo vsakemu, ki bo zavrtel kolo sreče in pri tem zadel enega od zgoraj navedenih dobitkov podeljen nagradni kupon, ki ga bo lahko udeleženec nagradne igre izkoristil ob nakupu storitev ali produktov v turistični agenciji EJA, turizem in storitve d.o.o. Vsi nagrajenci bodo na svoj e-poštni naslov prejeli obvestilo o prejeti nagradi in načinu prevzema in koriščenja nagrade.

Za vase prejete nagrade v tej nagradni igri velja tudi, da:

 • se turistični boni in darilni boni izključujejo,
 • se popusti ne seštevajo,
 • kombiniranje popustov ni mogoče.
 • za eno rezerevacijo je možno izkoristiti samo eno nagrado

Glavna nagrada

Brezplačni najem avtodoma od petka do nedelje (v terminu, ki ga je predhodno potrebno uskladiti z organizatorjem nagradne igre).

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe. V primeru večkratnega sodelovanja (uporabnik večkrat zavrti kolo sreče), se šteje le prvi dobitek. Vsi udeleženci nagradne igre sodelujejo v žrebu za glavno nagrado.

V nagradni igri ne smejo in do nagrad niso upravičene osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni z obvestilom na spletni strani www.eja.si, in sicer po zaključku nagradne igre. Nagrajenci bodo lahko objavljeni tudi na časovnici Facebook strani organizatorja. Nagrajenci izrecno dovoljujejo takšno objavo svojega imena in priimka, za kar ne bodo zahtevali nadomestila.

Nagrajenci bodo svoje nagrade prevzeli v turistični agenciji EJA, turizem in storitve d.o.o., Lackova cesta 54, 2000 Maribor.

Obdavčitev nagrad

Z dohodnino je obdavčen dobitek, dosežen v nagradni igri, ki ni igra na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka presega 42 eurov. V tem primeru je nagrajenec dolžan turistični agenciji EJA turizem in storitve d.o.o. predložiti svojo davčno številko.

Škoda in višja sila

Posamezni sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica privolitve zbira in obdeluje njegove v nagradni igri zbrane osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • objave in obveščanja nagrajencev;
 • podelitve nagrad;
 • statistične in tržne analize, segmentacijo uporabnikov.
 • za potrebe neposrednega ali posrednega trženja ponudbe turistične agencije EJA turizem in storitve d.o.o., njenih vsebin, ugodnosti, obvestil in povabil v bodoče nagradne igre, komercialnih obvestil.

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

 Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Mariboru.

Objava pravil

Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na spletni strani http://eja.si/pravila-in-pogoji-nagradne-igre-osvoji-brezplacni-najem-avtodoma/

Datum objave: 3. julij 2020.

Vam je všeč naša vsebina? Delite jo z drugimi!